Čtení na 13. ledna 2011

Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chceme o tvém hrdinství!
Ž 21,14 B21


Ježíš vložil na ženu ruce a ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.
L 13,13


Proč je důležité oslavovat a opěvovat Hospodina v shromážděních? Hospodin je mocný a ctižádostivý Pán. Lichotí mu, když ho opěvujeme a chválíme. Když jsme spokojení, v bázni ho chválíme. Když jsme v soužení, modlíme se. Tehdy cítíme laskavou Ježíšovu ruku na svém srdci a tehdy ze srdce radostně zpíváme a oslavujeme našeho Pána. Pomohl nám napřímit se, jako té ženě v dnešním textu. Položil na ni ruku a byla zproštěna své nemoci, pak osvobozená a zdravá zpívala k jeho slávě. Oslavujme ho a zpívejme mu chvály, protože Ježíš je Pán!

Mk 10,13-16 * Gn 4,17-26

Čtení na 13. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.