Sobota 13. ledna

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Iz 55,9


Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
1K 13,12


Už jste se potkali s člověkem vyšším, než jste vy sami? Určitě jste takového člověka potkali. Máme dva syny a oba jsou vyšší než já a moje manželka. Když s nimi chceme mluvit, musíme se dívat nahoru. Je to zvláštní pocit.
Pán Bůh a jeho cesty a jeho úmysly jsou větší než cesty a úmysly lidské. On to všechno převyšuje svou láskou a stálým zájmem o věčné dobro každého člověka. To je pro nás obrovským potěšením a ujištěním, že ten velký Bůh má o nás, tak nepatrné stvoření, věčný zájem.
Děkuji ti, drahý Pane, že tvoje cesty a tvoje úmysly převyšují ty lidské. A to je pro nás jenom a jenom dobře. Ty máš stálý zájem o každého člověka a chceš, aby všichni poznali pravdu ve tvém Synu Ježíši Kristu.

Mt 6,6–13 * Dt 2,1–15

Čtení na 13. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.