Pátek 13. ledna

Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.
Iz 30,19


Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
Mk 10,47


Míváme i jinou zkušenost. Voláme k Bohu nanejvýš naléhavě - a nejsme si jisti, zda slyší. Řveme jako jelen - a žádnou odpověď nezaznamenáváme. Nevolali jsme tedy dost úpěnlivě? Neuměli jsme jeho odpověď rozpoznat? Čekali jsme odpověď jiného druhu? Naše situace ale už je jiná. Měl jsem ke komu se obracet: nezůstal jsem ve své tísni sám. Mohl jsem svou nouzi vyslovit: má situace nezůstala nepojmenovaná, temná, nezachytitelná. Modlil jsem se s druhými: a tak zjistil, že patřím do společenství lidí, kteří procházejí obdobnou nouzí. A i tehdy, když si připadám Bohem zapomenut, můžu se ptát, k čemu mě to má vést: Bože můj, proč (doslova: k čemu) jsi mě opustil?
Pane, smiluj se nade mnou, dávej mi rozpoznat, jaká je tvá odpověď.

Ko 2,1-7 * L 5,12-16

Čtení na 13. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.