Čtení na 12. ledna 2011

Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
Ž 116,10


Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Ř 8,35


Mnoho lidí, kteří se ocitnou v soužení, v problémech a v těžkostech, se s prosbami obracejí na Pána. Mnozí v těchto chvílích trápení, vedeni věřícími bratry a sestrami, uvěří. Jeho pravda je usvědčí o Boží moci a lásce. Uvalí své problémy na Hospodina a říkají: "Byl jsem nevěřící a samolibý, ale když jsem uvěřil, Bůh mě pokořil. Patří mu za to chvála a dík. Už mě od něj nic neodloučí." - Ježíš miluje mne i tebe tou nejčistší a nejsvětější láskou. S ním v srdci zdoláme úzkost, nebezpečí, pronásledování, války i hlad, protože on je naším Pánem. Neděláme nic, ale věříme. Nebojíme se, protože je všude s námi. Neublíží nám ostří meče, protože v sobě máme meč Ducha: Ježíše Krista.

Ko 2,1-7 * Gn 4,1-16

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.