Čtení na 8. června 2011

Vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel.
Iz 59,2 B21


Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Jk 4,7-8


Neupřímnost dokáže spolehlivě zničit každý vztah, včetně vztahu k Bohu. Lidé obvykle velice rychle vycítí, co je a co není upřímné. Tím spíš Bůh. Přesto býváme někdy tak ztřeštění, že voláme k Bohu, aniž bychom otevřeli srdce a vyznali, co nás tíží - naše pochybnosti nebo provinění. Ano, existuje i alibistická modlitba. To když Bohu předkládám mnohé záležitosti, jen ne vyznání vlastní viny. A proč? Abych nemusel ve svém životě nic měnit, abych nemusel odvrhnout to, co je v Božích očí špatné a mohl žít s falešným pokojem, že jsem přece Boží člověk, který se modlí. Nedovol, aby ti nevyznaná vina bránila najít Boží blízkost - spatřit rozjasněnou tvář milujícího Boha - a žít jako milovaný, milovaná. Bůh na tebe čeká. Kéž můžeš v příští modlitbě obrátit svou tvář k Bohu s důvěrou jako k Bohu blízkému, který tě miluje a přijímá a tvoje prosby slyší!

L 12,8-12 * Fp 2,5-11

Čtení na 8. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.