Středa 8. června

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
1S 2,7


Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.
Jk 2,1


Přirozenou funkcí lidské mysli je orientovat se ve světě pomocí určitých schémat neboli stereotypů. Typické je posuzovat člověka podle oblečení, nicméně naše mysl zpracovává i sofistikovanější a méně nápadné parametry, zejména to, jak si daného člověka váží druzí lidé, kolik vydělá, jak sebevědomě se chová, koho považuje za své přátele. 
Od mateřské školy víme, že nic není relativnější než oblíbenost v kolektivu. Často jsou objektivní zásluhy těžce přehlíženy a naopak působení zjevných potíží může být oceňováno jako mimořádně podařený způsob humoru. Jeden by se v tom nevyznal. A ještě se do toho plete potřeba sebeúcty a potvrzení správnosti vlastních činů.
Bože, do tvých rukou odevzdávám své obavy, jak si stojím před lidmi. Prosím, doprovázej mě, ať neuhnu ze správné cesty.

Sk 8,9–25 * Pís 4,1–5,1

Čtení na 8. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.