Čtení na 9. června 2011

Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.
Ž 107,9


Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.
J 4,14


Kolik dobrých věcí chce Pán dnes každénu darovat! Jsme schopní to vnímat? Většina nás žije ve společnosti, kde je dostatek jídla, pití i ostatních životních potřeb samozřejmostí. Pro nás i pro celou společnost má však konzumní způsob života mnoho neblahých důsledků. Doslova se okrádáme o vděčnost Bohu za to, že jsme schopni vychutnat si jak dobré je to, co konzumujeme. Jaké dobré dary můžeme každý den přijímat a žít, žít z Boží dobroty. - Vstupujeme do nového dne. Vstupme do něj s důvěrou v Boží péči. Vstupme do něj s vděčností za každé nadechnutí, za každé sousto i hlt dobrého pití. Připojme se k chvále těch, kteří byli vykoupeni. Syťme se dobrotou našeho Pána a nenechme své duše hladovět.

Sk 1,12-26 * Fp 2,12-18

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.