Čtení na 15. ledna 2015

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina.
Jr 31,38


Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Mt 5,14


Dny stavění města pro Hospodina již vstupují do naší přítomnosti. Svou nadějí, svou vizí se totiž podílíme na budoucím. Jsme těmi, kteří bedlivě naslouchají Písmu a nesedávají s posměvači. Ovoce našeho života ukazuje, kdo jsme, nakolik vyhlížíme Ježíše a vztahujeme se k Hospodinu. Máme být solí země, ale především bychom měli být světlem. Jako takoví chápeme, že nejblíže k Božímu království mají děti. I my máme být jako ony, bez falše a nadutosti, ješitné sebelásky. Dítě bývá bezprostřední, neumí se přetvařovat. Není zkažené touhou po moci a majetku. Ježíšovo objetí a žehnání padá v dětském srdci na úrodnou půdu. I my dospělí máme být podobni dětem v pokoře, bezelstnosti, důvěře, obdivu a poslušnosti, jinak neprojdeme úzkou branou do Božího království.
S tvou pomocí, Pane, buďme jako děti, aby náš hlas byl slyšen na nebesích.

Mk 10,13-16 * Gn 7,11-24

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.