Pondělí 18. září

Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.
Ž 115,16


Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává.
L 12,48


Cos mi vlastně, Pane, všechno dal? Zemi, z níž všechno roste: plodiny, jež mohu jíst, květiny, jejichž krásou se mohu těšit, stromy, které dávají dřevo, ovoce, ale i stín v letním žáru. Dal jsi mi skály, abych vnímal jejich mohutnost, dal jsi mi moře, aby mě ohromovalo svou nespoutaností. Dal jsi mi potoky a řeky, abych pil jejich vodu, osvěžoval se jejich chladem a naslouchal jejich plynutí. Dal jsi mi celou tu rozlehlou krajinu plnou zvěře, ptáků a ryb. Dal jsi mi i města a vesnice, abych měl kde žít a nebyl sám. Dal jsi mi krásu, abych mohl žasnout a prožívat doteky vděčnosti.
Prosím, ať dnes nepřehlédnu, cos mi dal. A ať taky dávám.

Dt 26,1-11 * Nu 23,13-30

Čtení na 18. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.