Sobota 16. září

Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova.
Kaz 5,1


Pane, nauč nás modlit se!
L 11,1


Dnešní dobu můžeme charakterizovat jako dobu devalvace slov. Dokonce ani slovo muže již nic neznamená. Nakonec i při modlitbě třeba ani nepřemýšlíme nad významem svých slov. Bere tedy Bůh ještě stále naše modlitby vážně? Pokud ano, musíme přemýšlet nad tím, co říkáme. Naše modlitba nemůže být ani dětským blábolením, ani emocionálním výkřikem zmateného člověka. Vždyť mluvíme s Bohem! Není tedy lepší při modlitbě úplně mlčet? Možná, že ano, ale teprve tehdy, když se naučíme s Bohem mluvit. Pak se i mlčení stane modlitbou.
Pane, nauč nás modlit se!

Ju 1.2.20-25 * Nu 23,1-12

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.