Neděle 14. ledna, 2 neděle po Zjevení Páně

S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru.
Gn 39,23


Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha.
2K 3,5


Jsme rádi, když nám někdo pomůže nebo poradí? Určitě ano. Nechat si poradit je velice moudré. V Bibli je mnohokrát uvedeno, že s někým byl Hospodin. Když je s někým Hospodin, znamená to, že je s ním ten Největší. Pán Ježíš zaslíbil, když odcházel z naší země, že s námi bude až do skonání tohoto věku. To je pro nás velice důležité. A jde to ještě dál. Když je s někým Hospodin, pak všemu, co ten člověk bude dělat, dopřává Pán Bůh zdaru. To je skutečné požehnání.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří (Ž 1,1–3).

J 2,1–11 * Ř 12,4–16 * Ž 55

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.