Pondělí 16. září

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít.
Am 5,14


Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.
Fp 2,5


Prorok před tímto zvoláním popsal svět, ve kterém není o koho se opřít: z vojska se vrátí jen desetina, ve svatyni se člověk nedočká odpovědi, není vymáháno právo, peníze jsou ždímány z nuzáků. Jaké dobro hledat v takovém světě? Být statečný a tělesně zdatný. Snažit se poctivě najít jasnou odpověď i na složité otázky, i když se nemusí líbit. Dosáhnout takové odpovědnosti, takové kompetence, abych mohl právo prosazovat. Hodnoty vytvářet, nikoliv hledat, z koho je vyždímat. Hledejte, kde být tím, o koho se mohou ostatní opřít, protože ví, co dělá. Místo hledání zla, důvodů k vlastnímu morálnímu pohoršení nad stavem světa a k rezignaci se snaž být tím, koho bys sám měl rád v záchranném člunu, až se loď potopí.
Hospodine, proměň mé srdce. Učiň mne oporou mých bratří a sester.

Mt 12,1-8 * Mt 15,21-28

Čtení na 16. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.