Pátek 1. října

Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění.
Jr 31,8


Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘“
L 14,16–17


Každý z nás rád přijímá ocenění. Ta bývají různá. Buď hmotná, nebo v podobě slibu. Která nás potěší víc? Je to jasné: Ta, která si můžeme vychutnat hned. Je zde ovšem i jiný Dárce. On rovněž oceňuje a obdarovává. Zvláštně. Stojí totiž o naši společnost. Zeptám se: „I o tu moji?“ A odpověď: „I o tu tvoji. Bez ohledu na tvoji minulost nebo hříšnost. Přijď takový, jaký jsi.“
Děkuji, Pane, že mě miluješ, že mě zveš k sobě a jsi rád v mojí přítomnosti.

Ex 23,20–25(26.27) * Žd 10,19–31

Čtení na 1. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.