Sobota 2. října

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.
Př 15,13


Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.
Fm 7


Mám ustaranou tvář a smutek v srdci. Jdu na zvláštní setkání, a tak přemýšlím: Jak mě přijme? Bude plakat a já s ní? Nikoliv. Žádná z mých obav se nenaplnila. Prožili jsme několik krásných, a především pro mne povzbudivých hodin. Odcházela jsem s úsměvem a s pokojem v srdci. Takový vliv na mne měla její bázeň před Hospodinem, moudrá potěšující slova a laskavý projev, i když mne neviděla. Co jsem měla dát já jí, to naopak dala ona mně. Mám toto setkání vepsáno ve svém srdci, a proto vám chci alespoň část z jeho vůně na dálku poslat a prosit:
Duchu svatý, učiň nás šiřiteli pokoje a lásky mezi všemi.

Mt 18,10–14 * Žd 10,32–39

Čtení na 2. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.