Sobota 1. října

Trestání snášel pro náš pokoj.
Iz 53,5


On „na svém těle vzal naše hříchy“ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1P 2,24


Tyto verše z Izajáše čítáváme kolem Velikonoc. Připomínají nám, že Pán Bůh měl pro člověka spásu přichystanou dávno předtím, než přišel Kristus na svět. Kdoví, jestli některého tehdejšího čtenáře napadlo takový význam v tom hledat. O co jednodušší to máme my, když máme zkušenost s tím, jak se člověku uleví, když zjistí, že jeho hřích je vyřešen a odpuštěn bez lidského přičinění, že je možné spát i probouzet se pokojně a netrápit se vinou. Že Bůh z lásky potrestal ne viníka, ale nevinného. A že ten nevinný tento trest ze stejné lásky snesl. Čím jsme si takovou lásku zasloužili? Protože znám sebe, tak tedy opravdu nevím. Ale díky, že je to skutečnost!
Pane, nezasloužím si, abys nesl trest místo mě, a přece jsi to z lásky udělal. Kéž na to pamatuji.

Joz 5,13–15 * 2Pa 36,22–23; Sir 51,1–12

Čtení na 1. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.