Čtení na 1. října 2012

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Ž 27,13


Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
2K 6,2


Život nám denně přináší množství všelijakých nástrah, příležitostí, situací, k nimž musíme zaujmout stanovisko a rozhodnout se, ať se nám to líbí, nebo ne. Někdy hned, jindy později. Jsme ustavičně vystaveni tlaku, při kterém však ne vždy vítězíme. Každá prohra nás velice mrzí - jako Boží děti tím víc. Pamatujme však na to, že bojujeme boj víry. Důvěra a spoléhání na milostivého Boha stačí, abychom před ním obstáli, a to je úžasné. Osvědčujeme tím svou víru. Pozdvihujeme i zraněné hlavy a radujeme se z Božího pozvání k službě. Vždyť jde o život.

Zj 14,4-7(13-16) * Jr 37,1-21

Čtení na 1. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.