Čtvrtek 9. června

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.
Gn 4,7


Tu svobodu nám vydobyl Kristus.
Ga 5,1


Trápilo vás, proč Hospodin milostivě neshlédnul na Kainovu „zeleninovou“ oběť? Řekli jste si někdy, že to vlastně Hospodin způsobil tu Kainovu naštvanost a následně pomstu na Ábelovi? Měla to být zkouška, kterou nějakým nedopatřením Kain neunesl? Byli jste „spravedlivě“ rozhořčeni nad tím, do čeho to Hospodin svým nepřijetím oběti Kaina „uvrtal“? Já ano. Vždyť Kain obětoval jako první – tedy aspoň je jako první zmíněn… A taková zrada. Zaujat Kainem jsem zcela ignoroval Pána.
Pán viděl v Kainově úmyslu obětovat něco jiného než vděčnost. Viděl do jeho nitra, viděl jeho záměr. Tak vidí i mé záměry a z nich plynoucí, možná pro lidské oko bohulibé činy. A také bývám k Božímu upozornění hluchý, jako Kain.
Prosím tě, Tati, pomoz mi poznat zlo v mém srdci, dej mi sílu odevzdat svou budoucnost do tvých rukou a schopnost slyšet.

Sk 11,1–18 * Pís 5,2–16 

Čtení na 9. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.