Čtvrtek 11. července

Na místě, kde se jim říká: „Nejste lid můj,“ bude se jim říkat: „Synové živého Boha.“
Oz 2,1


A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.
Ga 4,7


Dnes se nám připomíná cesta od stvoření jednotlivce svrchovaným Bohem k okamžiku, kdy je možné považovat člověka za křesťana. V naší tradici se křesťany nestáváme narozením, nýbrž tak, že se k Bohu postupně přimykáme. Na začátku této cesty je křest. Z pohledu věčnosti není důležité, kdy se jedinci daru křtu svatého dostane, zda v útlém dětství, mládí, dospívání, či v dospělosti. Důležité je stát se Božím dítětem. Zejména v naší zemi, která je zasažena sekularizací a množstvím různých duchovních směrů, je potřebné, aby z nás na každém kroku vyzařovalo synovství živého Boha.
Všemohoucí Otče, prosím tě, formuj mne skrze tvého Ducha, abych nesl tvé světlo všem těm, které cestou po tvých stezkách potkávám.

Mt 18,1–6 * Ex 32,30–33,6

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.