Čtení na 18. července 2012

Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.
Za 8,21


Přivedli k Ježíšovi slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
Mk 8,22


Zacharjáš o dva verše dál říká: "V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: Půjdeme s vámi.Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh !" Jaká úžasná slova! Kéž bychom my, křesťané, měli ve svých obcích a v rodinách takovou pověst! Pak by lidé přicházeli i za námi a následovali by Pána Ježíše proto, že slyšeli, že je s námi Bůh. Mnoho lidí hledá Boha a neví, jak ho najít. A my jsme tu právě proto, abychom jim ukázali správný směr. Dejme se Pánem vést i dnes, aby byl někdo našimi slovy i skutky požehnán a přiveden blíž k Bohu.

Sk 16,23-34 * Mk 3,13-19

Čtení na 18. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme