Úterý 9. dubna

Hospodin je síla svého lidu.
Ž 28,8a


V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Ko 2,7


Vzpomínám na obrázek, který kdysi moje kamarádka nakreslila do obrysu mé dlaně a který měl symbolicky vyjádřit, jak mě vidí. Zajímalo mě, co má vyjadřovat ten džbánek - ten tvar možná i moje tehdejší těhotenství, ale džbánek sám i něco úplně jiného, co by mě samotnou nenapadlo: "Vypadáš tak křehce, jako by se ten džbánek měl každou chvíli rozpadnout, ale přitom jsi neuvěřitelně silná." - Tenkrát mě to jen překvapilo a nevěděla jsem, co na to říct (já - a silná?!), ale dnes ti můžu odpovědět: Víš, Lenko, s tou křehkostí máš určitě pravdu, ale ta síla, ta opravdu není ze mě: "Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená" (Ž 46,2).
Pane Bože, děkuji ti, že v naší slabosti se projevuje tvoje síla. Amen.

Jb 42,7-13(14-17) * Ko 2,8-15

Čtení na 9. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.