Pondělí 9. dubna

Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům.
Pl 1,18


A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.
Žd 13,20–21


Je týden po Velikonocích roku 2018. Pohled z okna prozradí, jaké je počasí, pohled do zpráv otevře aktuální dění doma i ve světě – a ve vší přirozenosti jsme ihned zavaleni různými starostmi o sebe, rodinu, přátele. Před námi je začátek týdne a možná i počátek toho, čemu bychom se raději vyhnuli. Čeká nás dnes při pohledu na náš život pláč, nebo smích? V knize Pláč čteme ujištění, že „Hospodin je spravedlivý“, doplněné vyznáním, že dcera sijónská vzdorovala jeho ústům. Církev nepotřebuje „proroky“, kteří by jí předpověděli, jaké bude „počasí“ života, ale potřebuje proniknout veškerými lidskými informacemi, nevzdorovat Duchu svatému a navzdory všemu palčivému v pokoji hledat a plnit vůli Kristovu.
Děkujeme, Kriste, že nás k sobě voláš, posouváš naši sebestřednost a obracíš nás k Bohu Otci.

Gn 32,22b–32 * Ef 1,1–10

Čtení na 9. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.