Úterý 9. dubna

Položím se táborem u svého domu.
Za 9,8


Ty jsi Petr - na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Mt 16,18


Hospodin slibuje svému lidu ochranu. On sám se položí táborem u svého domu - tedy bude kolem dokola svého lidu, aby mu žádný nepřítel nemohl škodit. Bohatí obchodníci z Týru si vybudovali opevnění. Možná se cítili bezpečně. O týrském opevnění je psáno, že bude strženo. Jeruzalém bude mít pevnější hradby - sám Bůh bude kolem něj. Představte si, že by váš život nebyl ovlivněn strachem. Co kdyby naší reakcí na ohrožení byla důvěra, nikoliv strach? Přesně tak můžeme žít. Ve víře, že kolem nás je hradba pevnější než cokoliv lidského, cokoliv viditelného. Tvá hradba není vidět, ale je mocnější než všechno peklo dohromady.
Pane, prosím, otevři mé oči, abych viděl tvou neviditelnou ochranu, kterou jsi pro mě dnes věrně připravil.

Jb 19,21-27 * Mt 26,17-30

Čtení na 9. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.