Úterý 9. července

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko.
Sf 1,7a


Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící.
L 12,37a


Přístup k Bohu je možný přes ztišení. Ztišení je schopnost zklidnit své nitro, vyprázdnit mysl od zbytečných myšlenek a plně se soustředit. Ticho umožňuje naslouchat druhému. Tam, kde lidé jeden přes druhého mluví či dokonce se překřikují, není možné navzájem si naslouchat a porozumět si. Bez ztišení není možné naslouchat lidem, natož Bohu. Ticho umožňuje naši vnitřní pozornost a duchovní bdělost. "V tichu spočívá obdivuhodná moc pozorovat, vysvětlit a soustředit se na podstatné" (Dietrich Bonhoeffer). Udělejme si čas pro chvíli skutečného ticha, abychom mohli naslouchat Bohu a vnímat jeho blízkost. Tak budeme duchovně bdělí služebníci vyhlížející a očekávající svého Pána.
Bože, prosíme, ztiš naše neklidné nitro, zklidni naši roztěkanou mysl a učiň si z nás naslouchající služebníky. Amen.

Sk 2,32-40 * Sk 17,16-34

Čtení na 9. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.