Středa 10. července

V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl.
Jon 2,3a


Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.
L 12,7


Prorok Jonáš je pro nás spojen se svéhlavostí, s neposlušností a umíněným vzdorem vůči Hospodinu. Ale Jonáš je i člověk modlitby, dokonce velmi hluboké modlitby. Je sice pravda, že se k modlitbě dostává, až když je v úzkých, až když se ocitá v hlubinách moře a útrobách ryby. Avšak právě v takové situaci se dokáže modlit. Jeho modlitba je úpěnlivá. Jeho modlitba je plná důvěry v Boha. Když jde skutečně "do tuhého", projeví se Jonáš jako hluboký modlitebník. Boží zázrak se nekoná jen v hlubinách moře v podobě zachraňující ryby, ale v hlubinách jeho srdce. On dokáže vyznat: "U Hospodina je spása" (Jon 2,10b) a současně projevit ochotu a poslušnost..
Bože, k tobě se obracíme v různých chvílích života, radostných i těžkých. Děkujeme ti, že nás v Kristu ujišťuješ o své blízkosti a naší hodnotě. Amen.

Sk 16,23-34 * Sk 18,1-22

Čtení na 10. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.