Čtení na 13. ledna 2015

Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův.
Jr 23,24


Žijte proto jako děti světla.
Ef 5,8


Vzpomínáte na hru na schovávanou? Z Jeremjášova výroku je zřejmé, že úkryt před Hospodinem nelze nalézt. A přesto v době Jeremjáše povstali proroci i kněží, kteří svými výroky sváděli lid, jako by Boha nebylo. A co víc, zaměňovali Boží výnosy se svými slovy. Uklidňovali svévolníky, chlácholili zarputilce. Za to ohlašuje Hospodin lidu "věčnou hanbu a věčnou potupu, která nebude zapomenuta" (Jr 23,40). Ani nás nemine trest, kdykoliv takto jednáme. Současně nám však zní slova o naději: "I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem" (Ef 5,8). Jako "děti světla" se již nemůžeme podílet "na neužitečných skutcích tmy" ani se "nechat svádět prázdnými slovy", ale musíme "zkoumat, co se líbí Pánu", abychom pochopili, co je jeho vůle (Ef 5,10n).
Pane, dej, ať nemarníme čas, nepřevracíme tvá slova a nepodílíme se tak na tom, co je proti tvé vůli, ale v bázni Boží ji hledáme a nalézáme.

Joz 3,9-17 * Gn 4,17-26

Čtení na 13. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.