Středa 13. ledna

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?
Mal 1,6


Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel.
Mt 21,28–29


Nezlehčujeme i my Boží jméno? Tuto otázku bychom si měli pokládat. Proč? Bůh zkoumá upřímnost srdce, hrát před ním nějaké divadlo se nevyplácí. Chceme-li, aby nás provázel životem, musíme ho bezpodmínečně přijmout nejen jako svého Pána, který má své požadavky, ale i jako milujícího Otce. Tento Pán to s námi myslí dobře. A jako pozemský otec nikdy nezapomíná na své děti, tak i ten nebeský je vždy s námi ve svém Duchu svatém. Berme ho vážně. Ne pouze jako zajímavé zpestření života či neobvyklé zvýraznění naší osobitosti. Bůh je ta nejhlubší skutečnost, kterou bychom měli s opravdovostí upřímně přijímat, skutečnost, která nás přivádí k prameni a základu našeho života a k jeho naplnění.
Bože, zahrň nás svým požehnáním, ať tě s vroucností milujeme i posloucháme.

Ř 8,26–30 * L 5,1–11

Čtení na 13. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.