Středa 13. července

Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil.
Ž 39,2


Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Ef 4,29


S hříchem máme spojený především nějaký čin, něco, co jsme provedli. Bible nás upozorňuje, že hřích se nám vtírá do života mnohem nenápadněji. Jazyk je malý, ale může způsobit mnoho zla. Mnohomluvnost druhé lidi unavuje. Pomluvy a polopravdy rozeštvávají. Ironie umí bolestivě bodnout. Naše řeč tak prozrazuje, jak jsme na tom s láskou k bližním i se svou vírou a nadějí. To když se přidáváme ke skeptikům a notujeme si s nimi, jak jde "všechno od desíti k pěti". Při prevenci hříchu je tedy potřeba začít v srdci. Ptát se sám sebe, jestli je to, co chci říci, dobré, potřebné a užitečné. Není náhodou lepší mlčet?
Pane Ježíši Kriste, ty jsi to Slovo pravdy, které odhaluje hřích a přináší milost. Dej, ať ti umíme nejdřív naslouchat, učit se poslouchat - a pak teprve mluvit.

Sk 10,(21-23)24-36 * Ex 34,1-17

Čtení na 13. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.