Sobota 13. července

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.
Jb 19,25


Aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.
Žd 2,15


Hle, příklad člověka, který se nebál. Člověka, který prošel vším možným lidským utrpením, jež z něho vydolovalo ono vyznání: Věřím, že můj Vykupitel žije. Slovo Vykupitel, vykoupení, navozuje dnešnímu člověku spíš supermarket. Ale v hornických oblastech stát vykupuje poddolovanou půdu a nabízí obyvatelům přestěhování na bezpečnější místo. Celý lidský život je už od narození poddolován smrtí. Proto Bůh v Ježíši Kristu nabízí člověku bydlení bezpečné v jeho svaté přítomnosti. Básník Jan Palivec o tom napsal: "Temno je ourodné, neodpírej mu díků, co v tobě zaseto, zas vzejde, zahradníku." Tereza z Ávily: "Míčem je třeba uhodit o zem, aby vyletěl do výše."
Děkujeme ti, Bože, že se navzdory naší smrtelnosti nemusíme bát, ale dokonce se těšit na setkání tváří v tvář. Amen.

Zj 3,1-6 * Sk 19,23-40

Čtení na 13. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.