Čtení na 13. července 2011

Bůh pravil: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu."
Gn 46,3.4


Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
1Te 5,24


Boží věrnost. Jak sladká jsou to slova! On je věrný, i když my k tomu máme daleko. On s námi znovu a znovu začíná, kdykoliv padáme a opět vstáváme. Láskou tiší, když je v naší blízkosti: "Nikdy tě neopustím. Já jsem Bůh, Bůh tvého otce, Bůh tvůj." Jákobovi se nechtělo sestupovat do Egypta. Je to místo, kde vládne faraon. Pro židy je Egypt oblastí temnoty a nebezpečí. Bůh ale slibuje: "Sestoupím tam s tebou." Někdy musíme projít temným údolím, abychom spatřili slávu Boží a uvěřili jí. Když jsi sestoupil do temného údolí, věř, že Bůh sestoupil s tebou a také platí: "Já tě určitě vyvedu." Celé Písmo, desítky svědků, tisíce hlasů, miliony lidí dosvědčují, že Bůh je věrný, že své věrné neopouští, že své sliby plní. Nechť tě potěší, že: "Sám Bůh pokoje tě cele posvětí a zachová tvého ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista."

J 5,1-16 * Jk 4,13-17

Čtení na 13. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.