Neděle 13. srpna, 9. neděle po Trojici

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Ž 34,19


Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."
Sk 9,17


Holčička proháněla tříkolku, zatímco tatík se o pár metrů dál vrtal rýčem v zemi. Občas zavolal nějaké povzbuzení a s radostí pozoroval, jak dceruška poctivě dupe do pedálů. Rodinná idylka vzala za své, když se u sousedů rozletěla dvířka a z nich jako blesk vyrazilo štěně. Celou ulicí, ba celou vsí se rázem nesl zoufalý pláč. Na zahrádce zůstal opuštěn napůl zarytý rýč, triko i kolečko. Tatík stál v okamžiku o deset metrů dál a držel dcerku v náručí. Plakala dál, otcova přítomnost mnoho nezměnila, vyděšení, psí olíznutí zůstalo. Štěně ještě chvíli hopsalo, štěkalo, ale to taťku netrápilo. Dál dcerku držel a těšil ji.
Bože, díky, že jsi blízko všem, kdo pláčou a ztrácejí naději.

Mt 25,14-30 * Fp 3,7-11(12-14) * Ž 14

Čtení na 13. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.