Pátek 11. ledna

Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
Ž 4,8


Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.
1Tm 6,17


Touha po bohatství provází lidstvo od nepaměti. Chamtivost a nenasytnost ruinují mezilidské vztahy, vyvolávají války a ničí přírodu. „Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení“ (1Tm 6,10). Plná peněženka nenaplní prázdné srdce. Jen málokdo si uvědomuje, že důležitější je být než mít.
Podobně jako za časů Noeho je i dnes „země před Bohem zkažená a plná násilí“. Chceme-li se zachránit, musíme setrvávat v korábu, kterým je církev Ježíše Krista. V něm máme nejenom bezpečí, ale také duchovní bohatství, kterému se nic na světě nevyrovná.
Pane, pomoz mi, abych pro důležité věci nepřišel o ty nejdůležitější.

Iz 66,18-23 * Gn 6,5-22

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.