Čtení na 11. ledna 2011

Kdo od počátku povolává všechna pokolení? Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.
Iz 41,4


On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.
Sk 17,26


V jednom chvalozpěvu zpíváme: "Tento je den, který Pán nám dal." Ano, každý nový den nám dal on. On nás také stvořil. Stvořil toho prvního a stvoří i posledního. Z Adama, z toho prvního, povstalo celé lidské pokolení. Pán každému vyměřil čas a každý se narodil v zemi, v které ho Hospodin chtěl mít. Pokolení se střídala a zabydlila celý svět. Bůh je stále s námi. Řídil toho prvního, řídí i nás a bude řídit také toho posledního. Kdo to bude? Budeme to my, nebo za námi přijdou ještě další pokolení? Vše se děje podle Boží vůle a on vykoná to nejlepší, protože je Hospodin.

Joz 3,9-17 * Gn 3,14-24

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.