Pátek 11. ledna

Tvoji mrtví obživnou!
Iz 26,19a


Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
1Te 4,14


Izrael měl za sebou zdrcující zničení Jeruzaléma, žádný místní pogrom. Zůstala spálená zem, kdo přežil, je otrok. Pár veršů před Izajášovým tvrzením je skeptické vyznání: "Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou" (Iz 26,14). To spíše odpovídá tomu, co známe z válečných hřbitovů. Pole křížů a smutek. Synové a otcové, co už nikdy nevstanou. Ještě smutnější je pohled na pohraniční hřbitovy, které kdysi zválcoval bagr. Už ani památka není. Kameny se naházely do základů a osadily do schodů. Šlape se po nich. A v téhle bídě je pak naděje Božího lidu teprve tím, co je v evangeliu. V bibli není karafa mrtvé vody a pak živé vody, jako v pohádce o Zlatovlásce. Instantní obživení mumie. Ne, je to život z ničeho. Kristovi lidé vstávají do světla a budou žít s Bohem. Modlíme se:
Pane, těším se, až zavoláš i mé jméno nad ničím a říše mrtvých vydá i můj život v nové těle! Amen.

L 1,67(68-75)76-79 * L 5,1-11

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.