Středa 11. ledna

Spravedlivý zná při nemajetných.
Př 29,7


Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku.
2K 8,14


O jakou spravedlnost se tu jedná? Je to spravedlnost, která se netýká pouze právních poměrů. Týká se také poměrů majetkových - je to spravedlnost sociální. Ten jediný, kterému náleží označení spravedlivý, měl porozumění pro situaci lidí nemajetných, chudých. Nejen že Kristus dával slepým vidět, chromým znovu se rozchodit, hluchým uslyšet a těm, kteří přišli o život, opět žít - on dával chudým slyšet dobrou zprávu o Boží přízni k lidem. Spravedlivý je v tomto smyslu ten, kdo se zná k situaci nemajetných. Třeba tak, že jim v jejich nedostatku podle svých možností vypomůže. Je na místě si připomínat, že v našem případě je to obvykle dávání z nadbytku.
Pane, prosím, ať mám porozumění pro druhé a ochotu pomoci.

Ř 8,26-30 * L 4,38-44

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.