Čtení na 11. ledna 2015

Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
Ž 12,2


Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života."
J 6,67-68


Neurvalost, úlisnost a velikášství bezbožníků (Ž 12) vládne i dnes světem a i hrstky Hospodinových věrných podléhají a vzdalují se Bohu. Právě do takové situace voláme se žalmistou: "Hospodine, pomoz!" v očekávání jeho zásahu - záchrany věrných. Nejinak tomu bylo v dobách Ježíšových. Otázka jeho nejbližším patří i nám: "I vy chcete odejít?" Slyšeli ji i naši otcové po I. světové válce, když lidé opouštěli římskokatolickou církev a oni se před 95 lety přihlásili v provolání Národu československému jako "sbor Páně na základě evangelia Kristova" k Husovu odkazu, aby v něm našli cestu k Pánu mnozí. Kéž i my dnes dokážeme spolu s apoštolem Petrem odpovědět: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života."
Pane, dej, ať neklesáme na mysli, protože je nás málo, a nedáváme se strhnout většinou, když jedná proti tobě, ale neseme věrně tvé slovo pro záchranu celé země.

Mt 3,13-17 * Ř 12,1-8 * Ž 101

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.