Sobota 9. února

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá.
Ž 18,36


Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Ef 6,10


Žalm 18 používá vojenskou terminologii, protože král David bojoval se svými nepřáteli. Předtím se oni nacházeli nad ním, teď jim vládne on. Vysvobodil ho Hospodin. Jedná se o radikální proměnu ve společenském postavení. Radikální proměna může nastat v životě každého člověka, který se nechá Hospodinem vysvobodit. I když je David král a válečník, mluví jako vyznavač Hospodinův. Davidovi záleží na tom, aby byl s Hospodinem v souladu. Asi bychom nenašli hodně představených v čele národa, kteří usilují, aby byli v souladu s Hospodinem. Pracujme na tom, abychom my i naše okolí byli v souladu s Hospodinem. Vyznávejme směle, že sám Bůh způsobil proměnu. Popřejme dnes někomu, koho potkáme, aby ho podepírala pravice Boží.
Chválíme tě, Pane, za velké vysvobození, které jsi učinil.

Iz 51,1-6 * Ř 8,1-17

Čtení na 9. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.