Neděle 10. února, poslední neděle po Zjevení Páně

Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!
Ž 38,23


On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Mk 4,38


Žalmista se cítí ohrožen, proto volá o pomoc. Je ohrožen hlavně svým hříchem. On ví, že u lidí se pomoci nedočká. Prosí o pomoc Boha. Tento žalm se čte v některých křesťanských tradicích na začátku týdne - v pondělí ráno. Má být připomínkou toho, jak velkou bídu působí hřích. Taky my potřebujeme prosit o pomoc. Pak se žalm čte na Velký pátek, kdy si připomínáme ukřižování a smrt Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy. Toto volání tvoří závěr žalmu a zdá se, že v něm chybí osvobozující konec. Na Velký pátek se taky mohlo zdát, že po volání o pomoc nepřišlo vysvobození. Ale my víme, že Bůh má celé dění mocně ve svých rukou. Připomeňme si to i dnes, když k Bohu budeme volat.
Mocný Pane, náš Bože, ty jsi naší záchranou. Posiluj naši důvěru v tebe i ve chvílích, kdy nevidíme vysvobození.

Mk 4,35-41 * 2K 1,8-11 * Ž 63

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.