Středa 14. srpna

Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí!
Sf 3,7


Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Mt 4,17


Je těžké slyšet pravdu tehdy, když odhaluje naše selhání. Ani Izraelci v Judsku nechtěli slyšet o svém špatném jednání a přijmout Boží napomenutí, které jim zprostředkoval Sofonjáš. Lhostejnost a netečnost vůči Bohu, jejich prosperita a zdar je vedly daleko od Boží blízkosti. Co se mohlo stát? Snad se na jejich silnici života objevila nějaká lepší odbočka? Nějaký lákavější billboard, který jim sliboval úspěch, peníze, život bez nesnází? A co činí Hospodin? On Izraelce nesráží k zemi. On je varuje, dává jim možnost rozhodnout se pro něj znovu. Kéž se můžeme mezi všemi lákadly světa rozhodnout vždy pro život v Boží bázni, ne vždy v přepychu, ale vždy s jeho požehnáním.
Drahý Pane Ježíši, pomoz mi žít v Boží bázni před tebou a přijímat tvá varování jako formu požehnání pro můj život.

Mt 5,33-37 * Mt 9,18-26

Čtení na 14. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.