Čtení na 14. srpna 2012

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými!
Iz 49,13


Spoléhám na vás všecky, že moje radost bude radostí vás všech.
2K 2,3


Chvalme Hospodina, neboť je dobrý. Svůj lid miluje, tak jako miloval Izrael. Slitoval se nad svým roztroušeným národem a zaslíbil mu zem hojnosti. Přivedl jej ze všech stran a stále jej přivádí. Stát Izrael, vyvolený a roztroušený lid, se dnes vrací domů, protože to zaslíbil Hospodin. Mnozí si dnes říkají: "Hospodin nás opustil! Zapomněl na nás!" Ne, to není pravda! On své děti nikdy neopustil a neopustí, protože je milostivý. To jen my na něj někdy zapomínáme. Pak se k němu vracíme oklikou, protože nám odpustil a znovu se nad námi smiloval. A nakonec uznáváme, že je nám s ním dobře, a rozběhneme se po jeho království a radostně jásáme, protože nás potěšil Hospodin. Zamiloval si nás, a proto i my milujeme jej. Bůh se raduje a to je radostí nás všech. Nezarmucujme ho, abychom i my nebyli zarmouceni. Naopak poznávejme jeho lásku a obklopujme se jí - vždyť je to láska Boží!

L 21,5-6.20-24 * Mk 8,10-13

Čtení na 14. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.