Čtení na 14. srpna 2015

Máš-li útočiště v Hospodinu.
Ž 91,9


Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
J 17,15


Je to naše útočiště. To je slovo pro dnešního člověka trochu archaické, ale zároveň je krásné. Útočiště je vlastně úkryt, bezpečí, zázemí. Právě to máme v Bohu, k němuž smíme přicházet jako děti ke svému Otci, který je miluje a je jim mocnou oporou. Tak jako dítě vidí ve svém otci toho, kdo je nejsilnější, stejně smí člověk takto vzhlížet ke svému Bohu. Bůh je náš ochránce - ale ne tak, že nás obklíčí a nedovolí jediný volný krok, abychom neupadli v tom zlém světě, ale tak, že nás prostě věrně doprovází. Nepřistupuje k nám jako majitel k věcem, ale jako milující Otec ke svým dětem, který usiluje o to, abychom se taky cvičili v samostatné chůzi. A přece jako ten, který nás neopouští ani v našem klopýtání i strachu, leckdy i zbytečném.
Hospodine, víc, než je třeba, se děsíme věcí, které ty máš přece ve své moci. Smiluj se nad námi a naši chabou víru znova utvrď a posilni.

L 23,27-31 * Mt 11,1-19

Čtení na 14. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.