Neděle 14. srpna, 12. neděle po Trojici

Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.
Ž 66,4


Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás.
2Te 1,12


Je neděle - den připomínky zmrtvýchvstání Páně; co tedy můžeme jako křesťané dělat lepšího než chválit našeho Boha, k čemuž nás ostatně vede i dnešní starozákonní žalmové heslo. Žalmista nás vybízí, abychom zas a znovu zpívali (a vůbec dávali najevo) svou chválu, vzdávanou našemu Bohu. Eschatologickým přesahem žalmového verše je pak představa, že se Bohu jednou pokloní celičká země.
Verš novozákonní pak heslo doplňuje v tom, že motiv Božího jména, jemuž se má pět chvála, samozřejmě vztahuje na Ježíše Krista; vždyť on je ten, komu jako křesťané máme zde na zemi dělat čest (ač mu ji spíše neděláme!) a jehož zde máme zpřítomňovat.
Klaníme se ti, Pane, a zpíváme ti svou chválu.

Mk 7,31-37 * Sk 9,1-9(10-20) * Ž 147

Čtení na 14. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.