Sobota 12. října

Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
Ž 93,4


Řekl jim: „Kde je vaše víra?“ Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: „Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají ho?“
L 8,25


Někdy mi připadá naše doba hodně překotná. Asi nejsem sám, kdo se s tím musí vypořádat. Pořád se něco někam valí, tlačí, naléhá. Možná něco podobného prožíval i žalmista - hukot, příboj. Nenechal se tím ovšem zmást. Dokázal za těmi živly vnímat Hospodinovu vznešenost. Pán je nad tím! Žádný živel jej nemůže spoutat. Vždyť on ty živly sám používá jako své služebníky. Je dobré být s Bohem zadobře. Tak to žalmista zakoušel i učil. Koneckonců i učedníci na rozbouřeném jezeře a my dodnes zakoušíme totéž. Strachy či obavy, ale také uklidnění a pokoj.
Pane Ježíši, díky za tvou lásku, již nemůže uhasit žádný příboj. Uč mne důvěřovat ti v jakémkoli rozrušení a bouři. A přitom nepochybovat.

Ř 4,18-25 * Mt 22,1-14

Čtení na 12. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.