Pátek 11. října

Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, ale nedotazují se Hospodina.
Iz 31,1


Naše způsobilost je od Boha.
2K 3,5


Spoléhat na množství, masy, bylo v každé době pro mnohé lidi lákavé. Někteří velmi toužili tím davem pohnout. Jenže jakým směrem? I Bible mluví o množství, ovšem v rozličných situacích rozdílně. Důležitý je konečný cíl. Proto klade důraz na směr ke Stvořiteli. Člověk je často omámen svými aktuálními prožitky: Teď něco potřebuji, teď chci to a to. Nechci trpět, chci se mít dobře. Prosadit se. Dav mi k tomu poslouží. Ztratí-li se však Pán z prvního místa, jde to s člověkem z kopce. Prorok Izajáš ukazuje, že očekávání lidu je důležité. Je dobré toužit po dobrém, jen nezapomenout na nejdůležitějšího rádce.
Pane Ježíši, prosím o tvého Ducha. Chci se tě dotazovat, chci mít trpělivost. Už jsem zakusil, že i mne uschopňuješ, dáváš způsobilost.

Zj 2,8-11 * Mt 21,33-46

Čtení na 11. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.