Neděle 21. února, Invocavit (Až mě bude volat, odpovím mu. Ž 91,15)

Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou.
Ž 102,26


Utvrdí vás až do konce.
1K 1,8 (K)


Nežijeme na pusté, cizí zemi a pod prázdným nebem. Smíme zde být doma, protože věříme, že Bůh, který stvořil nebe i zemi a který je na počátku i na konci všeho, je v Pánu Ježíši Kristu náš Otec. Nepatříme jen sami sobě. Jsou chvíle, kdy si to potřebujeme bytostně připomenout právě tak jako žalmista, který se modlí tento žalm v čase soužení. Bůh, náš laskavý Otec, je počátek i konec, je vyvýšený Pán i nad tím, co sami neprohlédáme, ale zároveň se sklání do všeho krásného i těžkého, co na této zemi prožíváme. Jeho ruka nás doprovází a drží od počátku až do konce.
Ty jsi, Bože, nejen Pán nebe i země, ale také dárce našeho života. Děkujeme, že jsi do něho z lásky k nám vstoupil v Pánu Ježíši Kristu.

Mt 4,1–11 * Žd 4,14–16 * Gn 3,1–19(20–24)

Čtení na 21. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.