Pondělí 22. února

Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě.
1S 1,11


Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.“
L 1,46–48


Všechnu svou bolest, ponížení, touhu i důvěru vkládá bezdětná Chana, tak jako mnozí žalmisté, do tohoto odvážného modlitebního slibu: Rozpomeneš-li se a daruješ, daruji. Chana se ve své víře odvažuje klást Hospodinu podmínku. A Hospodin se nepohorší ani neurazí, ale dá jí syna, za kterého prosila, a ona ho pak skutečně svěří jemu. Ve víře, která skládá vše do Božích rukou a od něho vše očekává, se smíme odvažovat i takových modliteb. Nemusíme je katechismově upravovat. Hospodin rozumí našim bolestem i nejhlubším touhám našeho srdce. Ale zároveň se tak ve své víře učíme, že i naši nejbližší jsou darem od Hospodina, a ne naším vlastnictvím.
Hospodine, děkujeme, že i naši nejbližší ti patří a my je smíme v modlitbách svěřovat tobě.

2Te 3,1–5 * L 10,17–24

Čtení na 22. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.