Úterý 6. dubna

Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy.
Jb 5,11


Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení.
2K 1,3–4


Slovo povzbuzení k nám zní se stejným záměrem jako k Jóbovi, ukazuje na Hospodina, našeho Boha. K němu mají směřovat naše otázky, k němu máme upínat svá hoře i výčitky. Dokud jsme s ním v rozhovoru, počítáme s ním, má pro nás význam, i když nerozumíme tomu, co a proč se s námi děje, a vnímáme to jako nespravedlivé. Dotazování Boha je vlastně hledáním pravdy, Pravdy s velkým P, kterou nikdy nemáme ve své moci a pod kontrolou, kterou nemůžeme uchopit a nakládat s ní podle svých záměrů, která nás vždy předchází, jde před námi jako Hospodin, jehož ve svých životech chceme následovat. To je ta Pravda, která vítězí, jež přemáhá zlo a utrpení, Pravda, která má moc nás učinit svobodnými, i když si zoufáme nad světem kolem nás.
Pane Ježíši Kriste, ze své milosti nás veď k tomu, aby ses nám stal cestou, pravdou i životem.

J 20,1–10 * L 24,36–49

Čtení na 6. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.