Středa 7. dubna

On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.
Iz 53,12 (B21)


Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.
L 6,28


Oběť Pána Ježíše na golgotském kříži převyšuje naše chápání, a čím víc ji vysvětlujeme, tím víc se ztrácíme ve spleti různých názorových odlišností. Oběť Beránka Božího zachraňuje i nás, ne proto, že jí rozumíme, ale proto, že jí věříme. I kdybychom klesli na samotné dno propasti pochybností a beznaděje, víra nás povznáší a navrací do Boží náruče. „… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1J 5,4). Když naše víra může přemoci svět, může zvítězit i nad každou naší slabostí.
Pane Ježíši, vím, že ti na mně záleží, že jsi stále se mnou a ve chvílích slabosti posiluješ moji víru.

J 20,11–18 * L 24,50–53

Čtení na 7. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.