Čtení na 6. února 2011

Z čeho mě chcete obvinit? Všichni jste mě zradili, praví Hospodin.
Jr 2,29 B21


Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
Ř 11,32


Vysvětlit tento text teologicky v několika řádcích není možné. Vysvětlit ho pastoračně je lehké. Ať byla tvá minulost jakákoli, Hospodin se nad tebou rád smiluje. Dokázal to velice prakticky tím, že dal svého Syna, aby se obětoval na kříži, vstal z mrtvých, abys ty mohl nově žít. I moje tvrdé a nepoddajné srdce kdysi nejdřív proměnil a daroval mu milost. Důkazem jeho slitování bylo moje pokání a vděčnost za spasení. Být synem nebo dcerou milostivého Otce, který se slitovává, je největší výsadou, která nás na zemi mohla potkat. Važme si této skutečnosti. Její význam přetrvá až do věčnosti. Děkujme mu za to!

Mt 13,24-30 * 1K 1,(4-5)6-9 * Ž 30

Čtení na 6. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.