Čtení na 5. února 2011

Lepší je shovívavý než silný, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Př 16,32


Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Žd 10,36


Známý český zpěvák Marek Eben v jedné své písni zpívá: "Stále na tom makám a ještě to není hotové." Nejvíc unavuje systematická a stereotypní práce. Předpokladem pro největší objevy ve vědě nebo výkony ve sportu, je vždy vytrvalost, usilovnost a věrnost. Většinu neúspěchů a pádů v manželském, rodinném i společenském životě způsobila nevěrnost a rezignace na započatou cestu. Boží zaslíbení jsou jedinečná a velká. K jejich naplnění v našem životě dochází očekáváním na Hospodina, a to vyžaduje naši pozornost i čas. Očekávejme i nadále a zůstaňme na Božích cestách věrní. Kdo vytrvá až do konce, bude jistě spasen a odměněn. Nejme na to sami. Duch svatý nás jistě povede, posilní a naplní!

Iz 51,1-6 * Ř 5,6-11

Čtení na 5. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.