Čtení na 3. prosince 2011

Dávej potřebnému bratru štědře a nebuď skoupý.
Dt 15,10


Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
1J 3,18


Štědrost a ochota pomoci je znakem přebývání Ducha Kristova v nás. On neobešel zraněného a opuštěného člověka, když šel do Jericha jako kdysi Samařan. Nenechal bez odezvy ty, kteří k němu volali o pomoc a uzdravil je. Vysvobodil ty, kteří byli v poutech toho Zlého a dal jim oděv chvály.Naplnil nejen žaludky pěti tisíc lidí, ale naplnil i ruce svých učedníků a ti si uvědomili: Bůh je mezi námi. I proroctví Starého zákona vedla lidi ke sdílení s chudými: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu, potěšit všechny plačící, posílit truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti." Ti, kteří jednají jako jejich Mistr: "Budou jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Nazvou je Stromy spravedlnosti a Sadba Hospodinova k jeho oslavě."

Mt 23,37-39 * Iz 42,10-17

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.